ES-08208 Sabadell (BARCELONA)         Mòbil: +34 651183515         raquel@raquelmodol.com                                 

De formació acadèmica, Raquel Mòdol és llicenciada en Filologia anglo-germànica (1996) i està certificada en Traducció Tècnica II (1997), ambdues titulacions expedides per la Universitat de Barcelona.


Des de 1996 ha col·laborat principalment com a traductora-revisora departamental per a diversos projectes d'equip. Aquests van tenir lloc tant en empreses fabricants locals de consolidada activitat exportadora com en prestigioses corporacions o institucions. A més, és una lingüista compromesa i conscient de com n'és d'important organitzar el lèxic -davant d'un text en qüestió- per a garantir-ne la coherència textual / discursiva.


Té, per tant, experiència en la traducció i revisió de l'anglès i neerlandès a l'espanyol i català, així com en la construcció i manteniment de glossaris tècnics en aquests idiomes.

Està col·legiada pel Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya.


Descripció del mètode de treball:

  • Anàlisi textual mitjançant la macro-lectura, la micro-lectura i la síntesi per tal de poder ubicar-ne l'àrea de coneixement.

  • Ponderació de les accepcions semàntiques -tot tenint-ne en compte les connotacions funcionals i culturals- per a obtenir una traducció concisa.

  • Traducció en si del document.

  • Control de qualitat: ús d'eines de processament textual enfocades a la fase de revisió.
perfil


serveis


tarifes


contacte


enllaçosEnglish | Nederlands | español | català